lut 23

Autor admin

lut 23

Autor admin

lut 23

Autor admin

lut 23

Do postanowienia aby sobie zrobić tatuaż czasem dochodzi sie latami. I gdy ta decyzja jest za nami, zaczyna sie czesto wielkie poszukiwanie co też chcielibyśmy sobie wytatuować. Ostatnimi czasy, jest wielki boom na tatuowanie złotych myśli, sentencji, motta życiowego. Dla tych, ktorzy są po pierwszym etapie “chyba sobie zrobie tatuaż”, mała ściąga sentencji. Pozostaje jeszcze wybór czcionki, ale to zaledwie kilkaset wzorów do ogarnięcia ;-)

alis grave nil — nothing is heavy to those who have wings

alis volat propris — she flies with her own wings

audax at fidelis — bold but faithful

carpe noctem — seize the night

cogito ergo sum – I think therefore I am

credo quia absurdum est — I believe it because it is absurd

dum vita est, spes est — while there is life, there is hope

esse quam videri — to be, rather than to seem

luceat lux vestra — let your light shine

luctor et emergo — I struggle and emerge

non ducor duco — I am not led; I lead

semper ad meliora — always towards better things

sic itur ad astra — thus you shall go to the stars

temet nosce — know thyself

veni, vidi, vici — I came, I saw, I conquered

verba volant, scripta manent — words fly away, writings remain

veritas lux mea — truth is my light

vincit qui se vincit — he conquers who conquers himself

vive ut vivas — live so that you may live

Autor admin